Ascending and Descending


Nádherný obraz s ľuďmi idúcimi stále dokola a stále hore a vedľa nich, na tých istých schodoch idúcich stále dole. Ako to vzniká ? Tým, že zvolíme iný uhol schodov na rôznych stranách štvorca. Aby ešte Escher prispôsobil zbiehajúce sa body perpektíve obrazu, musel pridať schody, takže to vlastne nie je ani štvorec, sú tam tri, štyri a dvakát po šesť schodov. Ak by sa spravila dookola čiara tam, kde sú veci, ktoré by mali ležať v jednej rovine, dostali by sme nikde nekončiacu špirálu - to je všetko zakryté napojením na obrázok, ktorý tvorí ďalšiu časť domu.
 
vrml model ( musíte mať nainstalovaný vrml prehliadač )
 
 
 
Ak máte nejakú pripomienku,alebo otázku k pravé otvorenej stránke, tu mi ju môžete poslať.

Vaše meno: